English
慶應義塾大学 
法学部 
法学部共通 

専任講師 
新谷 崇 
シンタニ タカシ 
SHINTANI TAKASHI 

経歴
大学助手(法学部)  1994/04-現在 

学歴
慶應義塾大学  経済学部  1985/03/31  卒業 
慶應義塾大学  経済学研究科  修士  1990/03/31  修了 
学習院大学  人文科学研究科  修士  1993/03/31  修了