English
慶應義塾大学 
薬学部 
薬科学科 

助教 
福田 昌弘 
フクダ マサヒロ 
FUKUDA Masahiro 

学位
博士(理学)  東京大学  2018/03/22 

研究業績(原著論文・解説)
研究論文(学術雑誌)  共著  A three-dimensional movie of structural changes in bacteriorhodopsin  Eriko Nango, Antoine Royant, Minoru Kubo, Takanori Nakane, Cecilia Wickstrand, Tetsunari Kimura, Tomoyuki Tanaka, Kensuke Tono, Changyong Song, Rie Tanaka, Toshi Arima, Ayumi Yamashita, Jun Kobayashi, Toshiaki Hosaka, Eiichi Mizohata, Przemyslaw Nogly, Michihiro Sugahara, Daewoong Nam, Takashi Nomura, Tatsuro Shimamura, Dohyun Im, Takaaki Fujiwara, Yasuaki Yamanaka, Byeonghyun Jeon, Tomohiro Nishizawa, Kazumasa Oda, Masahiro Fukuda, Rebecka Andersson, Petra Båth, Robert Dods, Jan Davidsson, Shigeru Matsuoka, Satoshi Kawatake, Michio Murata, Osamu Nureki, Shigeki Owada, Takashi Kameshima, Takaki Hatsui, Yasumasa Joti, Gebhard Schertler, Makina Yabashi, Ana-Nicoleta Bondar, Jörg Standfuss, Richard Neutze, & So Iwata  Science  354/ 6319  2016/12/23  10.1126/science.aah3497 
研究論文(学術雑誌)  共著  Structural basis for dynamic mechanism of nitrate/nitrite antiport by NarK  Masahiro Fukuda, Hironori Takeda, Hideaki E. Kato, Shintaro Doki, Koichi Ito, Andres D. Maturana, Ryuichiro Ishitani & Osamu Nureki  Nature communications  6/ 7097  2015/05/11  10.1038/ncomms8097 
詳細表示...